Marc Letellier, architecte, OAQ, OAA, FIRAC

Michel Cyr, architecte OAQ

François Mathieu, architecte, OAQ, MIRAC

François Paradis, architecte, OAQ, MATDR, MIRAC

Simon Brochu, architecte, OAQ, MIRAC